Jesteś już na tej liście

Nie możesz drugi raz się na nią zapisać.

K u r s   f o t o g r a f i i   -   z a   d a r m o